Reisroute en reisduur

Dinsdag 23 september

Busrit Kaart

Herning Vandrerhjem, Holingknuden 2 -  Ørneborgvej 11, DK-

400 Herning

Bezoeken Herning Teknik og Miljø, Enghavevej 10, DK-7400

Herning

Herning Bioenergi A/S, Ørneborgvej 11, 7400 Herning

Studsgård biogasinstallatie met daaraan gekoppelde wkk-

centrale en warmtenet

Busrit

Kaart

Ørneborgvej 11 - Baggeskærvej 4, DK-7400 Herning Kaart

Varmecentral Baggeskærvej, Baggeskærvej 4, DK-7400 Herning

Warmtecentrale gekoppeld aan Studsgård biogasinstallatie     

Busrit Kaart

Varmecentral Baggeskærvej, Baggeskærvej 4, DK-7400 Herning – 

Vorupør Kraftvarmeværk A.m.b.a., Toosholmvej 6, DK-7700 Nr.

Vorupør

Maaltijd Vorupør Kraftvarmeværk

Bezoek Vorupør Kraftvarmeværk A.m.b.a., WKK-centrale en

warmtenet opgezet en betaald door de bewoners van het dorp

Busrit Kaart

Vorupør Kraftvarmeværk A.m.b.a., Toosholmvej 6, DK-7700 Nr.

Vorupør –

Thisted Varmeforsyning amba, Ringvej 26, DK-7700  Thisted

Bezoek Thisted warmtevoorziening met afvalverbrandingsoven,

strocentrale, geothermie en concentrated solar power die

inspeelt op de stroomproductie met zon en wind Link

Busrit Kaart

Thisted Varmeforsyning amba, Ringvej 26, DK-7700  Thisted  –

Tovsgård biogas, Jens Kirk, Tovsgårdvej 5, DK-7700 Thisted

Bezoek Tovsgård biogas, Jens Kirk biogasinstallatie en wkk Link

Busrit Kaart

Tovsgård biogas, Jens Kirk, Tovsgårdvej 5, DK-7700 Thisted –

Folkecenter for Vedvarende Energi, Kammersgaardsvej 16, Sdr.

Ydby DK-7760 Hurup Thy

Avondmaaltijd en bezoek Folkecenter

Busrit Kaart

Folkecenter for Vedvarende Energi, Kammersgaardsvej 16, Sdr.

Ydby DK-7760 Hurup Thy  –

Struer Vandrerhjem, Fjordvejen 12, DK-7600 Struer

Overnachting Struer Vanderhjem, http://www.struer-

vandrerhjem.dk/

Totaal km die dag 242,8 km

Home Waarheen Verslag Bestanden Gallery Contact
© REScoop 2014
Denemarken 14  REScoop Artefact Power-Park