Mondo vzw
© Mondo vzw 2013
Activiteiten
Een bezoek brengen aan Solar 2002? We willen graag een kans bieden om samen met andere individuele personen het nulbalansenergiegebouw in Berlaar van dichtbij te bekijken. Vooraf inschrijven is noodzakelijk vermits we maximum 15 personen kunnen plaatsen. De kostprijs bedraagt  12,50 euro voor ‘n individuele persoon, 20 euro voor ‘n levensduo, drankje incluis. Hoe het programma eruit ziet?  Via een visuele voorstelling wordt de opbouw van het project toegelicht. Gebruikte technieken en materialen komen uitvoerig ter sprake. U verneemt hoe we alle nodige energie capteren van boven en beneden de woning.  Er is een rondleiding i.v.m. hemelwateropvang en waterzuivering. Het bewoonde gedeelte krijgt u via beelden te zien. Onlinemetingen geven een beeld van momentane resultaten. Besparen en installeren komt aan bod en er is ruim tijd voorzien voor vragen. Dat we op specifieke situaties eerder vrij algemeen en niet in detail ingaan, begrijpt u wellicht. De inschrijving is pas definitief na storting. Het is tevens nodig de datum van uw aanwezigheid telefonisch of per e-mail te bevestigen.   De ervaring leerde ons te vermelden dat de inhoud van het programma te wetenschappelijk onderbouwd is  en dus niet geschikt voor kinderen. Tel 03 482 24 68    info@mondo.be
Een kijk op onze activiteiten •we publiceren boeken, brochures en elk trimester verschijnt 'Mondkoncepto' (betekent 'wereldbeeld') •we organiseren colloquia, conferenties, concerten, tentoonstellingen, geleide bezoeken, recitals, optredens voordrachten en cursussen geven we op verzoek van verenigingen •op aanvraag onderzoeken we mogelijkheden van het gebruik van zonne-energie voor water en verwarming in bestaande gebouwen of voor nieuwbouw en geven praktische begeleiding bij de uitvoering •we bieden kansen aan maatschappelijk relevante vernieuwingen: realisaties met duurzame energiedragers zoals Solar 2002, die op ecologisch vlak van bijzondere waarde zijn
Een greep uit activiteiten die Mondo vzw organiseerde •Filmbespreking: ‘Who killed the electric car’ •Bezoek aan EV-start: elektrische voertuigen en LED-verlichting •Gespreksronde: Zero Waste•Studiedag: Land- en bosbouwgronden •Open Klimaathuizendag •Vrijdagavondbijeenkomst: Extreme Weather •Tweede conferentie van Tilburg: De krimp•Stijn Bruers: voordracht De Odyssee van medeleven, ecologische rechtvaardigheid en geweldloze communicatie •Departement Leefmilieu: Studiedag: ‘leren voor duurzaam wonen en bouwen’ •Themadag ecologie: ‘Energiebesparen, brengt mensen dichterbij’ •Film met nabespreking: ‘We feed the world’ •Vierdaagse studiereis naar Fribourg en Zürich met als thema: ‘Duurzame, rurale ruimtelijke planning, duurzame stedenbouw en bio-ecologisch bouwen’ •Info-avond over E.S.E.-Solio zonneboilers te Wortegem-Petegem •Vlaams Parlement, workshop: ‘Maatschappelijke aspecten van een decentrale energievoorziening onder lokaal beheer’ •Energiebesparing in klimaat- en koeltechniek. EU-doelstellingen en richtlijnen. •Film met nabespreking: ‘Mobiliteit in de stedelijke omgeving’ •Bezoek aan ‘De Kleine Aarde’ •Mondo spreekt op debatavond: Kernenergie •Boottocht naar de Thortonbank, het windturbinepark •Frans De Medts stelt ‘De bouwknoop’ voor, een door hem ontwikkelde methode in de architectuur •E. Narayanasamy, professor in Madurai aan de Gandhigramuniversity 	spreekt over de Gandhiaanse gedachte en filosofie. •Filmbeelden met bespreking: Energie voor de toekomst Voor nog meer over de activiteiten die Mondo vzw heeft georganiseerd klik hier (pdf)