Afrikaanse Dans met een hart voor Afrika

Yeelen Don - Ouagadougou

 In samenwerking met CDC La

Termitière – Oaugadougou en

Salia Sanou

Met ondersteuning van Stad Gent – Provincie Oost-

Vlaanderen  - Agora Club Wetteren !

Yeelen Don is een professionele dansopleiding van 3 jaar voor jongeren in moeilijke levensomstandigheden.  We richten ons op een 30-tal jongeren met talent voor dans en de wil om dit te ontwikkelen.  Omwille van uiteenlopende redenen (zoals uitsluiting uit de familie, terechtgekomen in prostitutie of drugsnetwerk, plattelandsvlucht naar de grote stad, geen onderwijs door armoede, ..) hebben zij vaak hebben geen structuur meer in hun leven en vinden ze geen aansluiting in de maatschappij. Doelstellingen: -  De jongeren een kwalitatieve en intensieve dansopleiding geven: verschillende onderdelen zijn hierbij belangrijk met het oog op het verhogen van hun kansen tot doorstroming naar het professionele dansmilieu: danstechniek; choreografie, stem, audio-visuele technieken - Via kunst en kunstbeleving werken aan de individuele en socio-culturele ontwikkeling van jongerenen en geven we de jongeren een nuttige tijdsbesteding -  Via opleiding de sociale reïntegratie van de jongeren in de maatschappij bewerkstelligen door met hen te werken aan basisvaardigheden, professionele vaardigheden en hun een brede kijk te geven op de maatschappij - De opleiding is breed en de verwachtingen liggen hoog: jongeren krijgen zo de kans hun sterktes en zwaktes te leren kennen, een aantal vaardigheden en attitudes die van belang zijn in hun latere carrière aan te leren en/of verder ontwikkelen zoals discipline, op tijd komen, zelfstandigheid,... -  Via uitwisseling met dansers en choreografen uit Noord en Zuid leren de studenten out-of-the-box denken, verbreden ze hun netwerk, worden ze geïnspireerd door andere kunstvormen/uitingen en kunnen ze de nodige podiumervaring opdoen.  Jaarlijks zal een groep van Belgische dansers naar Burkina trekken en zullen studenten uit Burkina naar België komen om aan een gezamenlijke choreografie te werken. - Tijdens de opleiding wordt veel belang gehecht aan zelfreflectie, communicatie, creativiteit, eigen creatie: troeven die goede dansers nodig hebben - Door intensieve en creatieve samenwerking met lokale en internationale partners (voor dit project zijn dit Nyangazam, Kassoemai en CDC la Termitiere ) worden synergieën gecreërd. Info  : kassoemai@hotmail.com of 0483/355906
© 2019 Kassoemai
Kassoemaï