Afrikaanse Dans met een hart voor Afrika

Rwanda Gebrieft’

Rwanda Gebrieft’ is een uitwisselingsproject tussen basisscholen in Vlaanderen en basisscholen  in Rwanda. Dit interactief en creatief project loopt nu al tien jaar en geeft aan de leerlingen van de 5de en de 6de klassen van de twee landen de gelegenheid zich in te leven, op een boeiende en persoonlijke wijze, in een voor hen volkomen vreemde cultuur. Vier maal per jaar wisselen ze doorheen de twee schooljaren, brieven, tekeningen, foto’s en soms videobeelden (daar waar het mogelijk is in Rwanda).   De kracht van het project ligt in het intieme aspect van de uitwisseling (en de herkenning : per klas schrijven de leerlingen in kleine groepjes steeds naar dezelfde andere groepjes) waardoor gevoelens van waardering en respect kunnen worden opgebracht.   Het blijvende interesse van de scholen ligt in het doeltreffendheid van het project en bij zijn goed opgebouwde structuur die de garantie is van een succesvolle verderzetting.   Interesse om ook met jullie school te schrijven naar Rwanda ? Contacteer me op 0483/355 906 Dit project kadert in een jarenlang partnerschap tussen de provincie Oost-Vlaanderen en organisaties in de’ Province du Sud’ die samenwerken rond duurzame landbouw, onderwijskansen, water, integratie van gehandicapten en vrouwelijk ondernemerschap. De provincie wil scholen en gemeenten bij dit partnerschap betrekken.
© 2019 Kassoemai
Kassoemaï