Mondo vzw
© Mondo vzw 2013
Mondo
Denk jij ook na... Over de diepere zin van het leven? Over de samenleving en de mensen om je heen? En heb jij weleens het gevoel dat er een soort 'verbondenheid' ontbreekt? Dan heb jij wellicht interesse voor wat ons bezighoudt...
Mondo brengt mensen samen Mondo richt zich tot mensen die zich bekommeren om dat gebrek aan verbondenheid. Mensen die zich zorgen maken over bepaalde evoluties in onze samenleving.   Denk maar aan de verregaande individualisering, de waarde- vervlakking, het grijpen naar vluchtige ervaringen en het streven naar persoonlijk gewin en genot. Een rechtstreeks gevolg is vervreemding: van de natuur, van onze medemens en tenslotte van onszelf
Mondo vzw geassocieerd met(in alfabetische volgorde) AWE Association for World Education BBL Bond Beter Leefmilieu Vlaanderen vzw CATCenergieCentrum Duurzaam BouwenCerafoundation De 12 Ambachten Dialoog Eco life Folkecentrum Green energie creations IGEMO c.v.b.a. Intercommunale Gewest Mechelen en Omgeving INFORSE International Network for Sustainable EnergyISES International Solar Energy SocietyLNA Laszlo Németh Academy Sopron Hongarije ODE Organisatie Duurzame Energie vzw Passiefhuisplatform Plantenolie.be Sawes SVA Studievereniging voor alternatieve energieomzetting VIBE Vlaams Instituut voor Bio- Ecologisch Bouwen en Wonen vzwZonne-arc vzw
Barometer Mondo vzw Solar Nazuiveringsvijver