Mondo vzw
© Mondo vzw 2013
Mondo vzw Projecten Vegamobiel
Waarom ? Daar het verstandiger is om aardolie te bekijken als grondstof ipv als brandstof en omdat de waterstoftechniek nog niet ver genoeg gevorderd is, was het een logische keuze om PPO te gebruiken als brandstof voor een wagen. De eerste vereiste was wel dat het om een zuinige wagen moest gaan. Eerst was er een VW Lupo 1.2 TDI 3L aangekocht omdat het een auto is die een gemiddeld verbruik noteert van 3l/100km en een uitstoot van 85g/km CO2 . Door een verkeersongeval is echter de wagen total loss verklaard en kregen we een aanbod om een Audi A2 1.2 TDI 3L in occasie aan te schaffen. Deze heeft dezelfde motor en daarbij horende verbruikcijfers. Het zijn de zuinigste productiewagens die op de markt te koop zijn (productie van de Lupo & A2 is beëindigd op 30-06-2005) en die volgens het zelfontbrandingprincipe zijn gemotoriseerd. Deze dieselmotoren kunnen, mits wat kleine aanpassingen, rijden op PPO. Het is trouwens de uitvinder Rudolf Diesel die zijn eerste zelfontbrander liet lopen op notenolie. Bij zijn octrooi aanvraag in 1912 erkende hij het belang van opgeslagen zonne-energie, welke o.a in de vorm van zuivere plantaardige olie, een constante en hernieuwbare grondstof vormt. PPO past uitstekend in het kader van duurzame energie. Plantaardige olie is een hernieuwbare, niet-eindige brandstof, waarvan wereldwijd gebruik kan worden gemaakt door de inzet van lokale oliehoudende vruchten of zaden als brandstof. Plantaardige olie maakt deel uit van een natuurlijke cyclus. Bij gebruik als motorbrandstof ontstaat s lechts zoveel CO2 (kooldioxide), dat tijdens de groei van de plant volledig wordt teruggenomen. Het natuurlijke evenwicht blijft hierdoor gehandhaafd. Tevens is het bij verbranding zwavelvrij,dit betekent geen emissies waardoor "zure regen" ontstaat. De brandstof heeft meer energie-inhoud (via fotosynthese naar opgeslagen zonne-energie) als benzine, en schaadt de gezondheid niet door benzenen of andere schadelijke dampen. Het verontreinigt noch de zeeën noch het grondwater. Het is in tegenstelling tot brandstoffen van fossiele oorsprong niet giftig (ook drinkbaar !), of explosief en bij morsen op natuurlijke wijze afbreekbaar. In vergelijking met vaste biobrandstoffen (hout, stro) en biogas bezit plantaardige olie de hoogste energiewaarde via fotosynthese, nl. ca. 9.2 kwh per liter en ligt daarmee precies tussen benzine (8.6 kwh) en diesel (9.8 kwh) in. PPO-emissies in vergelijking met dieselolie Koolmonoxide        (CO)                : minus   50% Kooldioxide            (CO2)             : neutraal Koolwaterstoffen    (HC )               : minus   40% Stikstofoxide          (NOX)                 :  plus 5-15% (afhankelijk van motortype) Roetdeeltjes                                 : minus   50%
Koolzaad
Mondo vzw verrichtte ook veel denkwerk betreffende mobiliteit in het licht van duurzaam omgaan met energie. Als gevolg hiervan werd de Vegamobiel geboren, een wagen die omgebouwd is om te rijden op PPO Pure Plantaardige Olie Een uiterst zuinige wagen (Audi A2 1.2 TDI 3L) werd in Duitsland aangepast zodat hij kan rijden op koolzaadolie