Mondo vzw
© Mondo vzw 2013
Wat we verder beogen
Wat we verder beogen...
Het stimuleren van een energiezuinige renovatie  waarin op merkwaardige wijze REG (rationeel energiegebruik)  toegepast wordt en waarin het gebruik v an hernieuwbare energie ge´ntegreerd is.   Het opvolgen van het energieverbruik door metingen.   Het bekend maken van deze technieken bij een groot publiek  door lezingen, publicaties, rondleidingen en audiovisuele middelen.