Mondo vzw
© Mondo vzw 2013
Demostratieproject
Met Mondo vzw naar een demonstratieproject Solar 2002
Motivatie Reeds enkele jaren speelde Mondo vzw met de idee een 'zonnehuis' te ontwerpen en te realiseren, een zonnehuis dat ook kan functioneren in een klimaat waar de zon zogezegd weinig schijnt nl. in een Belgisch klimaat. Welk soort woning zou daarvoor in aanmerking komen: een woning voor renovatie of een nieuwbouw? Voor renovatie komen niet zoveel huizen in aanmerking omdat ze niet aan de minimum voorwaarden voldoen oals bv. isolatie. Immers, wil men een woning tot een zonnehuis ombouwen dient alles precies op mekaar afgestemd. Het project Solar 2002 werd uitgevoerd in een woning waar de bouwheer sinds geruime tijd de aandacht toespitste op alternatieve energieomzetting.
dit project werd uitgevoerd met de financiële steun van het Vlaams Gewest