Mondo vzw
© Mondo vzw 2013
Ecologisch neutraal
Solar 2002 is ecologisch neutraal
CO2-neutraal De woning stoot geen CO2 uit, er is geen enkel verbrandingsproces.      Energieneutraal Op energetisch vlak is Solar 2002 op jaarbasis zelfbedruipend. De woning maakt uitsluitend gebruik van de instraling van de zon voor de productie van energie. Concreet betekent het dat er op zonnige dagen elektriciteit aan het net geleverd wordt en dat er op andere momenten elektriciteit kan opgevraagd worden om de tekorten op te vangen.   H2O-neutraal Het hemelwater wordt in tanks opgeslagen en, via een aantal filteringen, gezuiverd tot drinkbaar water. Het gebruikte water, grijs en zwart water, wordt gezuiverd tot helder water en komt in een nazuiveringsvijver terecht.  Zo wordt het aan de natuur teruggegeven.   Materiaalneutraal Bij de renovatie van deze woning werd in hoofdzaak gebruik gemaakt van ecologische materialen. Bij afbraak van het gebouw worden deze materialen in grote mate door de natuur opgenomen. Materiaalkeuze houdt in dat men zoveel mogelijk met de volledige levenscyclus rekening dient te houden. Ook het transporteren van materialen vergt energieverbruik en werd bijgevolg tot een minimum herleid.