Mondo vzw
© Mondo vzw 2013
Intrinsieke bedoelingen
Met een minimaal energieverbruik wil dit project niet enkel voldoen aan de hedendaagse comfortnormen: sterker nog, er is comfortvermeerdering! Alle energie daartoe nodig, komt van de zon. De koeling bv. wordt voorzien door 'aardwarmte' en zonne-energie, een toekomstgerichte bouwtechniek. Toch scoort de energiebalans met het elektriciteitsnet op jaarbasis positief! Speciale aandacht werd besteed aan de gebruikte materialen en de mogelijke consequenties met betrekking tot hun functionaliteit, hun aanmaak- en afbouwenergie, de gevolgen voor de gezondheid en het opnieuw opgenomen worden in de natuurlijke cyclus als de woonfunctie tot het verleden behoort. Het vergde heel wat studiewerk om voor alle toepassingen en technieken de duurzaamheidsfactor in acht te nemen.. Aan de esthetiek werd de grootst mogelijke aandacht besteed. E en vernieuwbouwproject dus, een positiefenergiegebouw! Alle componenten werden erin ge´ntegreerd wat zelfs leidde tot verfraaiing!
Het is de bedoeling af te zien van 'fossiele grondstoffen' als energiedrager.