Mondo vzw
© Mondo vzw 2013
Word lid
Zin om lid te worden? Mondo vzw werkt deze doelen en realisaties verder uit om in deze cruciale tijd de aarde mee te dragen, opdat de aarde de mens nog millennia zou kunnen dragen. Spreken onze doelen en activiteiten je aan? Wil je er graag bijhoren en ons steunen?
Dat kan... Leden betalen             € 30.- Steunende leden         € 75.- Ereleden vanaf            € 150.- Indien het lidgeld een beletsel is, contacteer ons dan... Mondo vzw Bastijnstraat  85 B-2590  Berlaar Tel. en Fax: +32-03-482 24 68 E-mail: info@mondo.be Voor België en Nederland stort minimum € 30.- als jaarlijks lidgeld op rekening: IBAN: BE70 9793 8527 6325  BIC: ARSPBE22  van Mondo vzw Wat wordt er geboden? vermindering bij voordrachten, lessenreeksen, colloquia, publicaties, concerten enz. ingericht door onze vereniging drie maal per jaar Mondkoncepto, onze eigen publicatie levensbeschouwelijke hulpverlening bij de zoektocht naar een zinvolle manier van leven